The Crown Chakra – Consciousness, Spirituality and Life PurposeKorunní čakra – vědomí, duchovnost a smysl života

Sedmá čakra, známá jako „Koruna“ je středem čistého vědomí. Je to místo, kde jsme spojeni s veškerým poznáním, mimo hranice prostoru a času. Představuje „Vědomí“, princip na jehož základě fungují všechny čakry, který dokáže vidět, hovořit, milovat, jednat, cítit a žít.

Mezi témata Koruny patří transcendence, moudrost, univerzální identita, porozumění, smysl života, inspirace a duchovní spojení. Ve svém negativním vyjádření se projevuje jako nadměrná závislost na formě a vzhledu.

Nadešel čas spočinout ve vědomí bytí a stát se „svědkem“, který nesoudí ani nehodnotí, nýbrž si jednoduše všímá všeho, co je.

 

V tomto modulu:

  • budeme hloubat nad našimi koncepty boha, vyšší bytosti či božské síly, zbavovat se omezujících přesvědčení o náboženství a objevovat svůj jedinečný vztah k „Duchovnosti“
  • podíváme se na a zažijeme různé dimenze vědomí týkající se Ega, Duše a Absolutna
  • prozkoumáme pojmy „meditační technika“, „prožitek meditace“ a „stav meditace“
  • posvítíme si na svou připoutanost k omezeným strukturám, konkrétním plánům a myšlenkám, které nám brání stát se celým svým bytím tím, kým jsme
  • poznáme Inspiraci jako hlavní hnací sílu pro změnu a vývoj celého lidstva i každého člověka jednotlivě
  • budeme se ptát po smyslu života, po hlubším významu našeho žití, proč jsme skutečně zde, jaké jsou naše dary, výzvy a potenciál

 

Toto centrum se rozvíjí v průběhu celého života, od samého početí. V dospělosti se rozšiřuje s tím, jak se tážeme po smyslu života.

Tady dospíváme k porozumění vztahu mezi vědomím a hmotou, můžeme se volně pohybovat tam a zpět mezi prostorem a formou, tichem a zvukem, prázdnotou a plností, absolutním a relativním. Vstoupíme hlouběji do meditace jako praxe nečinění, ponoříme se do prostoru ticha beztvarého vědomí.

Přes Korunu se dostaneme až na konec naší duhové cesty po sedmi čakrách, a zjistíme že je to jen další krok, kterým se ocitáme na novému začátku.