Solar Plexus – The Power of BeingSolární čakra – síla bytí

Třetí čakra se nazývá také silová čakra a jejími základními kvalitami jsou: vůle, rozhodnost, samostatnost, asertivita, originalita, radost a nadšení. Vztahuje se k vnějšímu pohybu a síle elementu ohně.

Je umístěna v oblasti solárního plexu, a vztahuje se k bránici, žaludku, nadledvinkám a játrům.

S touto čakrou začneme proces individualizace, který nám dává možnost zažívat osobní vůli a úsilí vytvořit si takový život, jaký si přejeme.
Tento proces zahrnuje překonání nevědomých návyků, které definují naši osobnost a vlastní obraz o nás samých. Ten se rozvíjí skrze výzvy, kterým čelíme, odvaze být jedinečný, rozšiřování našich vlastních limitů a riskování odmítnutí pro zachování celistvosti naší vlastní pravdy.

V solárním plexu se také setkáváme s dlouhou historií nedorozumění a zneužívání, když je koncept síly používán většinou ve světě konkurence, srovnávání a posuzování.
Všichni si neseme tyto energie, vědomě či nevědomě. Cítíme se buď silní s potřebou ovládat všechno kolem nás, nebo bezmocní, slabí a ovladatelní.

Jedním z témat třetí čakry je dynamika vládce a oběti, v níž oba představují překroucení moci, která vytváří utrpení a oddělení.

V našem procesu individualizace hraje Posuzování a Projekce velmi důležitou a většinou nevědomou roli. Tím, že si uvědomíme naše posuzování druhých, uvědomíme si některé části nás samotných, které popíráme – náš psychologický Stín – projektujeme je navenek.

Spotřebováváme hodně energie, abychom vytvořili strategie k ukrytí našich Stínů. Když se je naučíme identifikovat a přijmout, dostaneme zpátky naši celistvost a znovu se spojíme s velkými zdroji energie, které se promění v jasnost a soucit.

Léčení třetí čakry je o nalezení rovnováhy mezi nádechem a výdechem, akcí a relaxací.

 

V tomto modulu:

  • prozkoumáme radostnou energii moci, síly a vůle v solárním plexu
  • naučíme se identifikovat různé strategie, které používáme jako obranné mechanismy v našem životě. Naše vzorce být dominantní nebo obětí.
  • Pochopíme fenomén Projekce a Posuzování. Jak a kdy se dějí, a způsob, jak přivést tuto energie zpět k sobě
  • Odkryjeme a vystavíme náš „stín“ jako způsob, jak přinést více světla do našeho mechanismu
  • Naučíme se vytvořit silnější a zdravější smysl individuálního bytí, tvořit jasné hranice a říkat Ano nebo Ne, když je to vhodné
  • Zakusíme, jak vědomá moc a síla může podpořit schopnost odpočívat a víc milovat

 

Třetí čakra a témata s ní spojená se vyvíjí většinou kolem věku 18 měsíců až 4 let, kdy dítě začíná prosazovat samo sebe odděleně od matky, a znovu se stává aktivní v době dospívání.

Když probudíme naši silovou čakru, máme vyzrálý smysl pro naše Já, ve kterém se spojujeme s přítomností, důstojností a silou; zažíváme svobodu a radost z poznání a vyjádření toho, kým jsme, bez potřeby vnějšího potvrzení.