Base Chakra – Nourishing the RootsZákladní čakra – vyživení kořenů

První čakra je základem čakrového systému a reprezentuje začátek lidského vědomí.

Je to rezervoár, půda, která nás podporuje a vyživuje. Je spojena s naším fyzickým tělem a jeho potřebami, s hmotným světem a elementem země. Týká se pánevního dna, genitálií, základu páteře, nohou a chodidel.

Tématem první čakry jsou instinkty přežití, zdraví, uzemnění, vitality a pocitu domova ve světě a v našem těle.
Práce s touto čakrou spočívá v učení se vyvážit sklony našich pudů k sebezáchově (které nás vedou k tomu, abychom jedli, spali a rozmnožovali se) s naší schopností jednat vědomě.

Pokud je přirozená rovnováha první čakry narušena – ať už opakovaným stresem nebo traumatem – nemusíme se ve svém těle cítit jako doma a jsme buď odcizeni od naší fyzické existence, nebo se příliš identifikujeme a zabýváme tělem a hmotným světem.

Pokud se tato energie uvolní a promění, můžeme se znovu spojit s našim přirozeným zdravím, pocitem bezpečí a živosti.
V tomto modulu znovu-objevíme dimenzi posvátnosti našeho těla a hmoty, substance, která nám umožňuje být zde jako lidské bytosti.

 

V tomto modulu:

  • Přeneseme pozornost zpět k tělu. Přeorientujeme jeho energetické toky skrze uzemňující cvičení: jít hluboko do země, kostí, nohou, chodidel.
  • Přivedeme vědomí k našim podmíněným vzorcům a přesvědčením ohledně fyzické síly a životní energie.
  • Budeme léčit spojení s našim fyzickým tělem a jeho potřebami, a s materiálním světem – zdraví, domov, finance, práce, životní prostředí.
  • Prozkoumáme kořeny našich základních obav, abychom je osvobodili a znovu se spojili se silou instinktivní energie a naší vůlí k životu.
  • Naučíme se základním principům léčení traumatu a způsobům, jak regulovat a vybít energii spojenou s obranným chováním přežít.
  • Budeme pracovat na obnovení našeho základního práva mít a být tady. To je oblast, v níž věci manifestujeme a dokončujeme.

 

Základní čakra a problémy s ní se rozvíjejí především v prenatálním období, v průběhu porodu a v prvních 12 měsících po narození. Možnost s tím pracovat znamená zahojit staré rány, které se staly během tohoto období našeho života.

Základní energie první čakry má obrovskou sílu, živost a vrozenou inteligenci, která se neřídí myšlením nebo chápáním, ale prostým bytím v těle.