Base Chakra – Nourishing the RootsZákladní čakra – vyživení kořenů

První čakra je základem čakrového systému a reprezentuje začátek lidského vědomí.

Je to rezervoár, půda, která nás podporuje a vyživuje. Je spojena s naším fyzickým tělem a jeho potřebami, s hmotným světem a elementem země. Týká se pánevního dna, genitálií, základu páteře, nohou a chodidel.

Tématem první čakry jsou instinkty přežití, zdraví, uzemnění, vitality a pocitu domova ve světě a v našem těle.
Práce s touto čakrou spočívá v učení se vyvážit sklony našich pudů k sebezáchově (které nás vedou k tomu, abychom jedli, spali a rozmnožovali se) s naší schopností jednat vědomě.

Pokud je přirozená rovnováha první čakry narušena – ať už opakovaným stresem nebo traumatem – nemusíme se ve svém těle cítit jako doma a jsme buď odcizeni od naší fyzické existence, nebo se příliš identifikujeme a zabýváme tělem a hmotným světem.

Pokud se tato energie uvolní a promění, můžeme se znovu spojit s našim přirozeným zdravím, pocitem bezpečí a živosti.
V tomto modulu znovu-objevíme dimenzi posvátnosti našeho těla a hmoty, substance, která nám umožňuje být zde jako lidské bytosti.

 

V tomto modulu:

  • Přeneseme pozornost zpět k tělu. Přeorientujeme jeho energetické toky skrze uzemňující cvičení: jít hluboko do země, kostí, nohou, chodidel.
  • Přivedeme vědomí k našim podmíněným vzorcům a přesvědčením ohledně fyzické síly a životní energie.
  • Budeme léčit spojení s našim fyzickým tělem a jeho potřebami, a s materiálním světem – zdraví, domov, finance, práce, životní prostředí.
  • Prozkoumáme kořeny našich základních obav, abychom je osvobodili a znovu se spojili se silou instinktivní energie a naší vůlí k životu.
  • Naučíme se základním principům léčení traumatu a způsobům, jak regulovat a vybít energii spojenou s obranným chováním přežít.
  • Budeme pracovat na obnovení našeho základního práva mít a být tady. To je oblast, v níž věci manifestujeme a dokončujeme.

 

Základní čakra a problémy s ní se rozvíjejí především v prenatálním období, v průběhu porodu a v prvních 12 měsících po narození. Možnost s tím pracovat znamená zahojit staré rány, které se staly během tohoto období našeho života.

Základní energie první čakry má obrovskou sílu, živost a vrozenou inteligenci, která se neřídí myšlením nebo chápáním, ale prostým bytím v těle.


Základní čakra

2. – 7. únor 2018

Seminář se koná v Buchově, Postupice u Prahy.
Začátek v pátek 2. února večer. Konec ve středu 7. února odpoledne.

Cena 10 800 Kč  (zahrnuje DPH) pokud bude uhrazena do 5. ledna. Po tomto datu je cena 11 600 Kč (zahrnuje DPH). Pro rezervaci místa je potřeba uhradit zálohu 4 900 Kč.

Sleva 25 % pro účastníky, kteří se již tohoto modulu zúčastnili a chtějí si jej zopakovat.

Cena nezahrnuje ubytování a jídlo, které se platí zvlášť přímo na místě. Ubytování 250 Kč/noc na matraci ve vlastních spacácích, nebo 350 Kč/noc na posteli s lůžkovinami. Strava 320 Kč/den.

Přihlášky na http://www.druna.cz/vycvik-pro-zivot-i