Výcvik pro život

Výcvik pro život je proces učení a pochopení různých dimenzí života. Cílem práce je otevřít se svému plnému potenciálu lidské bytosti a být schopen uplatnit své vnitřní objevy v každodenním životě. Je to hluboká a transformační cesta sebe-poznání, na níž můžete prozkoumat spojení mezi vašimi vnitřními zkušenosti a vnějším světem.

Výcvik pro život je rozdělen do sedmi modulů, každý z nich trvá 5 dní. V každém modulu se zaměříme na jedno energetické centrum a budeme objevovat fyzické, emocionální, psychické a duchovní aspekty tohoto centra.

Práce sleduje ucelenou mapu čakrového systému a vývojové fáze lidského vědomí. Přístup je dynamickou rovnováhou mezi vědeckým poznáním a evoluční spiritualitou, který v sobě sdružuje nové objevy neurověd a meditační praktiky.

Zkoumáme do hloubky mnoho aspektů lidského bytí tím, že se pohybujeme skrze všechny úrovně zkušeností: přežití a manifestace, emocionální tok a spojení, síla a energie, láska a vztah, komunikace a kreativita, vnitřní vize a intuice, vědomí a smysl života.

Prostřednictvím tohoto výcviku se naučíte ucelenému systému lidského vědomí a způsobům, jak ho aplikovat v životě. To vám dá mocné nástroje pro práci se sebou i s ostatními, a spojí vás to s vaší přirozenou schopností chovat se hlubším, více milujícím a vědomím způsobem – k sobě, partnerům, rodině, přátelům, klientům, zaměstnancům, spolupracovníkům, a ke společenským strukturám a organizacím vaší kultury a světa.

Důležitým aspektem Výcviku pro život je prostředí plné důvěry, lásky a podpory, které se při práci vytváří. Používáme širokou škálu terapeutických metod, skupinové dynamiky a sdílení struktur za účelem vytvořit studijní a léčivé pole pro tělo, mysl, srdce a duši.

Výcvik je navržen tak, že můžete začít cyklus čaker z jakéhokoli modulu. Každý modul je ucelený sám o sobě a můžete se zúčastnit kteréhokoli z nich i jednotlivě.

Těšíme se na sdílení tohoto prostoru s vámi.

 

Zpovědi

Nikola

Pro mě to ani tak není Výcvik pro život, ale Výcvik pro lásku.

Prostřednictvím Výcviku pro život jsem se chtěla dozvědět více o sobě, ale zjistila jsem, že čím víc vím o sobě, tím víc vím o druhých a životě, za což jsem velice vděčná.

Pro mě to ani tak není Výcvik pro život, ale Výcvik pro lásku, která je tak velice důležitá v našich životech.

Šárka

Vytvořila se pro mě nová podporující rodina. Děkuji vesmíru, že nás svedl dohromady.

Co mi dal Výcvik pro život? Změnil mi život, scházela jsem se po dobu několika let s lidmi, kteří chtěli na sobě něco změnit, s kamarády se stejným záměrem, s přáním posunout se a cítit se lépe – vytvořila se pro mě nová podporující rodina, ve které jsem měla pocit bezpečí a důvěry, místo, kde jsem mohla vyjádřit svá zranění a strachy. Zařvat si, když byla bolest nesnesitelná a brečet, aniž by mě kdokoliv soudil. Jsem ráda za to, že jsem prošla celým výcvikem. Každá čakra je jiná a ucelený výcvik mi dal možnost nahlédnout na má slabá místa – kde to drhne a kde je potřeba něco poléčit. S členy mé náhradní rodiny jsem stále v kontaktu a kdykoliv se s někým potkám, je to jako setkání se sourozencem, se kterým jsem hodně prožila a kterého mám ráda, i když jsme každý třeba úplně jiný. Práce Komaly a Khushrua byla také velkou inspirací, spolupráce ženského a mužského principu, ze které ve svém životě hodně čerpám. Děkuji vesmíru, že nás svedl dohromady a vám za váš záměr utvořit tento Výcvik. S láskou Šárka

Ivana

Právě teď se cítím velmi spojena se svým posláním na tomto světě. Můj život je v tuto chvíli intenzivní zážitek.

Výcvik mi dal prostor k rozšíření mých schopností učit se a získat více důvěrný kontakt s mým vlastním životem stejně jako s ostatními lidmi. Vážím si toho, co jsem se od vás dozvěděla o meditacích – pomohlo mi to uvědomit si, že jsem schopna zachytit to, co se děje, z různých úhlů pohledu. Práce s vámi mi vlastně změnila můj postoj k meditaci – baví mě to mnohem víc než před rokem – je to teď více prostor pro dobrodružství a zkoumání, spíše než něco, co bych měla dělat (pobaveně si teď uvědomuji, že totéž platí i pro můj život).

A co je nejdůležitější, uvědomila jsem si, že život mimo seminář je sám od sebe místem, kde se mohu učit každý okamžik, jako fascinující kniha, kterou právě čtu. Učení samo o sobě pak dostává svěží a vzrušující nový význam, stává se velmi živým a bez hranic.

Užívala jsem si pocit duchovní komunity, podporu a kouzla, která byla přítomná v průběhu výcviku.

Opravdu mi to pomohlo mít možnost vidět ostatní lidi a spatřit to, jak jsme jako lidské bytosti propojeni.

A skutečnost, že je výcvik rozložen v čase, mi dává vedení na mé cestě, a prostor ocenit vlastnosti všech čaker.

Práce s tělem rozšířila mé vědomí a dala mi spoustu inspirace a nástrojů, které můžu začlenit do svých vlastních zkušeností, znalostí, další odborné přípravy a způsobu práce s lidmi.

Užívala jsem si péči, kterou jste vkládali do vytvoření krásného a inspirujícího prostoru, barev a hudby v průběhu výcviku.

Jsem velmi vděčná za hloubku, tanec, radost, stejně jako tajemství a neznámé, které bylo s námi přítomné.

Zuzana

Je úžasné, jak mě dokážete provázet po mé vnitřní krajině – laskavě a trpělivě. Poznávám, co je to cítit klid.

Váš výcvik, ačkoli mi stále ještě chybí “do sbírky” sedmý modul, mi přinesl do života pocit celistvosti. Je úžasné, jak mě dokážete provázet po mé vnitřní krajině – laskavě a trpělivě. Toho si vážím ze všeho nejvíc. Z ustrašené holčičky se tak klube silná žena. Neúspěchy už nejsou katastrofa a změny jsou vítané. A jsem ráda sama se sebou, v tichu. Poznávám, co je to cítit klid.

Josef

Směju se, když na vás myslím…opravdu, nemůžu se přestat smát.

Kdykoli si vzpomenu na čakrový kurz, nemůžu se přestat usmívat. Směju se, když na vás myslím…opravdu, nemůžu se přestat smát (a není to jen vnitřní úsměv, ale téměř se směju nahlas). Účast ve Výcviku mi pomáhá být si více vědom svého těla. Jsem schopen ho vnímat a neutíkat, když přijde nepohodlí. Pomáhá mi být si vědom okamžiku, kdy mysl začne honit svůj vlastní ocas.

Před týdnem jsem dělal večerní kundaliní meditaci, a když jsem během její závěrečné části ležel na zemi, cítil jsem, že jste oba dva se mnou – Komala držela moje nohy pevně stisknuté k zemi u lýtkových kostí, Khushru seděl za vrcholem mé hlavy, měl jsem hlavu téměř ve tvém klíně. Vzpomínám si, že jsem nebyl v tom okamžiku překvapený. Všiml jsem si vaší přítomnosti a prociťoval prostor (existenci) svého těla. Ráno jsem potom přemýšlel – usnul jsem během meditace nebo jsem snil? Proč jsem jim nepoděkoval za to, že mě navštívili? Mohu to říci teď: Díky za váš dotek!