The Third Eye – Inner Vision and IntuitionTřetí oko – vnitřní vize a intuice

Šestá čakra je známá jako „Třetí oko“ a nachází se uprostřed čela mezi obočím. Souvisí také s očima, ušima a epifýzou. Mezi její kvality patří intuice, vhled, symbolické myšlení, abstrakce, imaginace, mimosmyslové vnímání, sny a vize. Jejím živlem je světlo.

Podstatou šesté čakry je schopnost vidět a vnímat s jasností a vizí. Skrze ni se můžeme podívat do svého nitra a vidět sami sebe, přesahující svou vlastní identitu, omezenou mysl a osobní vzorce.

Touto čakrou hledáme světlo vědomí a učíme se zaměřovat toto světlo tak, aby náš pohled byl jasný. Její energie je zachycena v obrazech, myšlenkách a vizích a slouží jako předloha pro samotné uskutečnění.

Je-li šestá čakra uzavřená, mysl se zužuje, stává se zmatenou, nesoustředěnou a těžko rozlišujeme mezi realitou a fantazií. To vede k nutkavým myšlenkám, omezené imaginaci a neschopnosti sledovat svou vizi.

V tomto modulu:

  • budeme hledat porozumění „podstatě mysli“ a způsob, jak se neidentifikovat s „procesem myšlení“,
  • posílíme intuici, aby se mohla stát hlavním principem, který nás vede na naší životní cestě
  • začneme rozlišovat Bdělost od Iluze a Jasnost od Zmatení,
  • rozšíříme vnímání naší vnitřní a vnější reality a otevřeme se možnosti zakoušet život z širšího pohledu nežli když jsme omezeni našimi osobními vzorci
  • odhalíme negativní představy, které máme sami o sobě, a zjistíme, jak ovlivňují realizaci našeho potenciálu

Šestá čakra se rozvíjí v době dospívání, spolu se schopností symbolického uvažování a abstrakce.

V této čakře hledáme světlo vědomí a snažíme se soustředit toto světlo tak, abychom viděli jasně. Tato energie je zachycena na obrazech, v myšlenkách, ve vizích a funguje jako modrý otisk manifestace života.

Otevírání třetího oka přináší do našeho bytí aspekt „Svědka“ a my začínáme vnímat realitu s větší jasností a vidět skrze hustotu fyzického světa do jemnějších oblastí energie a ducha.


Třetí oko

4. – 9. října 2019

Seminář se koná v Buchově, Postupice u Prahy.
Začátek v pátek 4. října večer. Konec ve středu 9. října odpoledne.

Cena 10 800 Kč  (zahrnuje DPH) pokud bude uhrazena do 4. září. Po tomto datu je cena 11 600 Kč (zahrnuje DPH). Pro rezervaci místa je potřeba uhradit zálohu 4 900 Kč.

Sleva 25 % pro účastníky, kteří se již tohoto modulu zúčastnili a chtějí si jej zopakovat.

Cena nezahrnuje ubytování a jídlo, které se platí zvlášť přímo na místě. Ubytování 250 Kč/noc na matraci ve vlastních spacácích, nebo 350 Kč/noc na posteli s lůžkovinami. Strava 320 Kč/den.

[contact-form-7 id=”488″ title=”Subscribe form CS specific_module”]