The Third Eye – Inner Vision and IntuitionTřetí oko – vnitřní vize a intuice

Šestá čakra je známá jako „Třetí oko“ a nachází se uprostřed čela mezi obočím. Souvisí také s očima, ušima a epifýzou. Mezi její kvality patří intuice, vhled, symbolické myšlení, abstrakce, imaginace, mimosmyslové vnímání, sny a vize. Jejím živlem je světlo.

Podstatou šesté čakry je schopnost vidět a vnímat s jasností a vizí. Skrze ni se můžeme podívat do svého nitra a vidět sami sebe, přesahující svou vlastní identitu, omezenou mysl a osobní vzorce.

Touto čakrou hledáme světlo vědomí a učíme se zaměřovat toto světlo tak, aby náš pohled byl jasný. Její energie je zachycena v obrazech, myšlenkách a vizích a slouží jako předloha pro samotné uskutečnění.

Je-li šestá čakra uzavřená, mysl se zužuje, stává se zmatenou, nesoustředěnou a těžko rozlišujeme mezi realitou a fantazií. To vede k nutkavým myšlenkám, omezené imaginaci a neschopnosti sledovat svou vizi.

V tomto modulu:

  • budeme hledat porozumění „podstatě mysli“ a způsob, jak se neidentifikovat s „procesem myšlení“,
  • posílíme intuici, aby se mohla stát hlavním principem, který nás vede na naší životní cestě
  • začneme rozlišovat Bdělost od Iluze a Jasnost od Zmatení,
  • rozšíříme vnímání naší vnitřní a vnější reality a otevřeme se možnosti zakoušet život z širšího pohledu nežli když jsme omezeni našimi osobními vzorci
  • odhalíme negativní představy, které máme sami o sobě, a zjistíme, jak ovlivňují realizaci našeho potenciálu

Šestá čakra se rozvíjí v době dospívání, spolu se schopností symbolického uvažování a abstrakce.

V této čakře hledáme světlo vědomí a snažíme se soustředit toto světlo tak, abychom viděli jasně. Tato energie je zachycena na obrazech, v myšlenkách, ve vizích a funguje jako modrý otisk manifestace života.

Otevírání třetího oka přináší do našeho bytí aspekt „Svědka“ a my začínáme vnímat realitu s větší jasností a vidět skrze hustotu fyzického světa do jemnějších oblastí energie a ducha.