The Heart Chakra – Love, Relationship and IntimacySrdeční čakra – láska, vztahy a intimita

Srdeční čakra je středem čakrového systému a mezi její základní kvality patří láska, přijetí, něha. Vyrovnává protiklady: mysl a tělo, Já a druzí, světlo a stín, mužské a ženské, vnitřní a vnější, ego a jednota.
Srdce dokáže obejmout vše bez posuzování a je to místo, ze kterého cítíme propojenost se vším v životě.

Srdeční čakra se pojí s elementem vzduchu a týká se oblasti hrudníku, srdce, ramen, paží, rukou a dýchacích orgánů

Hlavním tématem čtvrté čakry je vztahování se k ostatním, tedy propojení, soucit a empatie vůči druhým. V soucitu se rozplývají naše sklony posuzovat a odsuzovat a srdce se otvírá.

Nejběžnější překážkou pro srdce je nepřítomnost lásky sám k sobě, která je nezbytností pro blízké vztahy a rovnováhu mezi námi a ostatními. Ze sebe-lásky a sebe-soucitu se srdce otevírá a vykvétá s touhou dávat, stejně tak jako přijímat.

Strach a smutek těmto přirozeným reakcím brání a v konečném účinku tuto čakru blokují. Když je smutek uznán a vyjádřen, srdce se otevře své původní přirozené milující povaze a my překročíme dualitu k pocitu velkého přijetí sebe sama a ostatních.

 

V tomto modulu:

  • porozumíme potřebám svého srdce, jak bylo raněno a mechanismy, kterými se chrání,
  • naučíme se rozpoznávat své falešné chápání lásky jako romantického milostného vztahu a podíváme se na vznešenější význam lásky,
  • objevíme a rozvineme schopnost srdce propojit se se srdci druhých lidí a veškerého života, který nás obklopuje,
  • prožijeme mocnou léčivou sílu srdce a budeme naslouchat jeho moudrosti a intuici.

 

Srdeční čakra se formuje obvykle ve věku tří až sedmi let, kdy vzniká naše sociální identita se zaměřením na sebepřijetí.

Jak naše srdce léčíme a zbavujeme ho bolesti, smutku a vzorců lásky, které nás omezují, objevujeme hlubší podstatu lásky, jež nám přináší hluboký klid a soustředění.
Teprve až přestaneme lásku požadovat, můžeme ji dát prostor, nechat ji růst a setkat se se srdcem druhého člověka ve skutečném sblížení.


Srdeční čakra

1. – 6. února 2019

Seminář se koná v Buchově, Postupice u Prahy.
Začátek v pátek 1. února večer. Konec ve středu 6. února odpoledne.

Cena 10 800 Kč  (zahrnuje DPH) pokud bude uhrazena do 5. ledna. Po tomto datu je cena 11 600 Kč (zahrnuje DPH). Pro rezervaci místa je potřeba uhradit zálohu 4 900 Kč.

Sleva 25 % pro účastníky, kteří se již tohoto modulu zúčastnili a chtějí si jej zopakovat.

Cena nezahrnuje ubytování a jídlo, které se platí zvlášť přímo na místě. Ubytování 250 Kč/noc na matraci ve vlastních spacácích, nebo 350 Kč/noc na posteli s lůžkovinami. Strava 320 Kč/den.

[contact-form-7 id=”488″ title=”Subscribe form CS specific_module”]