The Heart Chakra – Love, Relationship and IntimacySrdeční čakra – láska, vztahy a intimita

Srdeční čakra je středem čakrového systému a mezi její základní kvality patří láska, přijetí, něha. Vyrovnává protiklady: mysl a tělo, Já a druzí, světlo a stín, mužské a ženské, vnitřní a vnější, ego a jednota.
Srdce dokáže obejmout vše bez posuzování a je to místo, ze kterého cítíme propojenost se vším v životě.

Srdeční čakra se pojí s elementem vzduchu a týká se oblasti hrudníku, srdce, ramen, paží, rukou a dýchacích orgánů

Hlavním tématem čtvrté čakry je vztahování se k ostatním, tedy propojení, soucit a empatie vůči druhým. V soucitu se rozplývají naše sklony posuzovat a odsuzovat a srdce se otvírá.

Nejběžnější překážkou pro srdce je nepřítomnost lásky sám k sobě, která je nezbytností pro blízké vztahy a rovnováhu mezi námi a ostatními. Ze sebe-lásky a sebe-soucitu se srdce otevírá a vykvétá s touhou dávat, stejně tak jako přijímat.

Strach a smutek těmto přirozeným reakcím brání a v konečném účinku tuto čakru blokují. Když je smutek uznán a vyjádřen, srdce se otevře své původní přirozené milující povaze a my překročíme dualitu k pocitu velkého přijetí sebe sama a ostatních.

 

V tomto modulu:

  • porozumíme potřebám svého srdce, jak bylo raněno a mechanismy, kterými se chrání,
  • naučíme se rozpoznávat své falešné chápání lásky jako romantického milostného vztahu a podíváme se na vznešenější význam lásky,
  • objevíme a rozvineme schopnost srdce propojit se se srdci druhých lidí a veškerého života, který nás obklopuje,
  • prožijeme mocnou léčivou sílu srdce a budeme naslouchat jeho moudrosti a intuici.

 

Srdeční čakra se formuje obvykle ve věku tří až sedmi let, kdy vzniká naše sociální identita se zaměřením na sebepřijetí.

Jak naše srdce léčíme a zbavujeme ho bolesti, smutku a vzorců lásky, které nás omezují, objevujeme hlubší podstatu lásky, jež nám přináší hluboký klid a soustředění.
Teprve až přestaneme lásku požadovat, můžeme ji dát prostor, nechat ji růst a setkat se se srdcem druhého člověka ve skutečném sblížení.