Učitelé

Komala a Khushru jsou partneři, milenci, přátelé a lektoři Výcviku pro život.

Žijí spolu v Rakousku a pracují, vyučují a vedou semináře a výcviky na mezinárodní úrovni. Jejich způsob spolupráce je jedinečnou kombinací profesionality a jasnosti s vhledem, přátelstvím a humorem.

Výcvik pro život je vyvrcholením mnoha let hluboké vnitřní práce a tréninků v různých oblastech lidského rozvoje. To, čím je jejich práce pro lidi velmi živoucí a dojemná, je jejich absolutní nadšení a důvěra v člověka, život a vědomý způsob žití.

„Výcvik pro život se objevil a rostl od začátku našeho vztahu. Je výsledkem tvůrčí síly našich mužských a ženských energií, které nás vzájemně inspirovali a zúrodňovali. Tento výcvik je naše láska a proces, který je v neustálém pohybu. Roste a vyvíjí se znovu a znovu skrze zkušenosti a vklady každého účastníka, který byl součástí výcviku.“

 

Khushru Gregor Steinmaurer

Jsem systémový terapeut, učitel meditací a nadšený vyznavač zkoumání a studia vědomí a integrálního žití.

Více o Khushru Gregor

Při studiu historie a filozofie v mých raných dvaceti letech jsem začal pracovat s mystickou školou založenou na učení indického mystika Osha. To mě přivedlo do Indie, do meditačního centra v Puně, kde jsem byl vyškolen a pracoval jako terapeut a vedl skupiny.

Učil jsem se a pracoval s různými východními a západními metodami jako jsou: Vědomí záměru, Tibetské pulzační léčení, Zenové poradenství a Gestalt, Bodywork a Masážní terapie, Energetické čtení, NLP, Primální terapie a Léčení traumatu pomocí Somatic Experiencing ® (zkušenosti těla). V posledních letech byla moje práce hluboce ovlivněna Integrální teorií formulovanou Kenem Wilberem a evoluční spiritualitou Thomase Hübla.

Pracuji na mezinárodní úrovni a vedu workshopy zaměřené na sjednocení meditace, terapie a nových přístupů k léčení do moderní formy spirituality. Také vedu společně se svou partnerkou Komalou semináře na témata: Mužská-Ženská Polarita, Vědomý vztah, a Výcvik pro život. Důležitým prvkem je také práce s muži na seminářích a delších výcvicích, jež podporují probouzení vědomého mužství.

Mou největší vášní a výživou je setkávání a práce s lidmi v kontextu vzájemné inspirace a společného prohlubování vědomí o tom, co znamená žít vědomý, celistvý a radostný život.

Komala de Amorim

Narodila jsem se v Brazílii, kde jsem absolvovala uměleckou školu a začala zkoumat hlas a spontánní zpěv jako způsob, jak se spojit se svým vnitřním já.

Více o Komala de Amorim

Ve dvaceti letech jsem se přestěhovala do Indie a po mnoho let žila v Oshově meditačním centru, kde jsem se učila a zažila různé transpersonální a meditativní terapie, sebe-rozvojové techniky a práce s tělem.

Základ mé práce tvoří mnoho let meditační praxe, sebedotazování a pěveckých dovedností, spolu v kombinaci se zkoumáním spirituálních tradic jako je Zen, Súfismus a Tantra, a různých západních terapeutických metod.

Vytvořila jsem různé skupiny pro terapeutickou práci s ženami, hlasem a spontánním zpíváním. Společně s mým partnerem Khushruem Gregorem Steinmaurerem jsme vytvořili kurzy na témata jako jsou Sexualita, Mužská-Ženská polarita, Vědomý a láskyplný vztah, a Výcvik pro život.

Díky mému vlastnímu vnitřnímu procesu a učení se různým technikám jsem pochopila, že všechny metody mě přivádí k sobě, když je touha hluboká a hledání upřímné.

Tuto vášeň sdílím prostřednictvím kurzů a výcviků po celém světě, a tato setkání jsou pro mě velmi cenným učením.
Když se lidé společně setkají se záměrem rozšířit svůj život a objevit svou vnitřní realitu, dějí se kouzla a každý, kdo je toho součástí, roste.

Mám terapeutické vzdělání v: Kraniosakrální biodynamice, Primální terapii (uzdravení vnitřního dítěte) a Rekonstrukce sexuality (osvobození sexuality od podmíněnosti chovat se určitým způsobem), Práci s esencemi a Vyrovnávání čaker, Masáž vědomí Hara, Voicing (spontánní a autentický způsob zpívání a projevu), Intenzivní vědomí, Satori, Umění umírání (súfijské cesta života).

Moje práce je ovlivněna učením o Somatic Experiencing (zkušenosti těla) Petera Levina, Sexualitě a mužsko-ženské polaritě podle Davida Deida, Vědomém žití a smrti od Stephena Levina, Hlasovým dialogem podle Hal and Sidra Stone, Voicingem od Prathiba d’Stoppani, Integrální teorií Kena Wilbera a Evoluční spiritualitou Thomase Huebla.