The Throat Chakra – Communication and CreativityKrční čakra – komunikace a kreativita

Pátá čakra představuje naši tvůrčí jedinečnost a odpovídá způsobům, jakými se vyjadřujeme. Podstata této čakry spočívá v hledání rezonance a harmonie se vším, co kolem nás vibruje.
Vztahuje se ke krku, ústům, čelisti a jazyku a je spojena s elementem „zvuku“ (éteru).

Vyjadřování našeho přirozeného Já nebylo obvykle během výchovy podporováno, často bylo dokonce potlačováno. Proto jsme se naučili vztahovat se ke světu skrze masku své osobnosti a skrze určitý systém víry.
Když se naučíme dávat prostor své vnitřní realitě a vyjadřovat svou pravdu, stáváme se schopnými vědomě komunikovat s vnějším světem, nalézat správná slova a správný výraz, který umožňuje skutečné živoucí setkání.

Jasná komunikace je v přímém vztahu k tvořivosti. Když se začnu znovu propojovat se svým nitrem a jasně vyjadřovat sebe sama ve vnějším světě, skrze má slova, skutky a přítomnost, nejsem už otrokem životních podmínek a událostí, které se dějí v mém životě. Přebírám zodpovědnost a začínám znovu vytvářet svou realitu.

 

V tomto modulu:

  • prohloubíme vědomí našeho vnitřního světa, skrze naslouchání dovnitř a vyjadřování směrem ven. Naučíme se naslouchat tomu, co se odehrává uvnitř. Tím, že přitom zůstaneme ukotvení ve svém středu, dovolíme, aby se niterné věci mohly začít hýbat a mohly být vyjádřeny.
  • otevřeme se mluvení a poslouchání, ladění a zpívání, pohybu a tanci – otevřeme naši niternou tvořivost, abychom vyjádřili své hlubší Já osobitým a spontánním způsobem.
  • naučíme se, jak postupovat při vědomé komunikaci, objevíme jednoduché a účinné nástroje, které vnesou do naší komunikace jasnost a přítomnost.
  • pozorně prozkoumáme strukturu toho, čemu věříme, zaměříme se na nevědomé vzorce a názory, které si neseme o sobě a o svém vztahu k životu.
  • pochopíme, jak komunikace může podpořit utváření života, po kterém toužíme.

 

Vývoj páté čakry probíhá zejména ve věku sedmi až dvanácti let, kdy se jazyk utváří tak, že jsme schopni používat symbolických výrazů k překročení naší bezprostřední zkušenosti.
Naučíme-li se pracovat s komunikací hravě a vědomě, otevřeme náš hlas k tomu, abychom mohli sdělovat svou pravdu a osvobodit svou tvořivost; propojujeme se, rozpínáme se a sjednocujeme se s druhými a znovu vytváříme náš život.