Vítejte

Výcvik pro život je pozvánkou k vykročení na hlubokou, barevnou a transformační cestu léčení a sebe-poznání.

Je to proces učení a pochopení různých dimenzí života a otevření se našemu plnému potenciálu lidské bytosti.

Cesta do úrovní lidského vědomí skrze sedm energetických center

Prostřednictvím Výcviku  pro život získáte skutečné dovednosti pro práci se sebou i s jinými lidmi a naučíte se využívat své vnitřní objevy v každodenním životě.

Metodika práce je založena na dynamické rovnováze mezi vědeckým poznáním a evoluční spiritualitou.