Třetí oko – vnitřní vize a intuice

Seminář se koná v Buchově, Postupice u Prahy.
únor 2015, bude upřesněno